• Skyddat specialistboende

  Vi erbjuder en fullskalig behovsanpassad behandlingskedja med HVB, stödboende, jour- och familjehem samt förstärkt träningsboende.

 • Fokus

  Fokus på behandling då långsiktigt stödjande insatser krävs

 • Erfarenhet

  Gedigen erfarenhet av hedersproblematik

 • Särskild kompetens

  Skydd, stöd och professionell rehabilitering

Välkommen till Trappan

Skyddat boende med särskild kompetens

Trappan är ett skyddat boende med särskild kompetens för skydd, stöd och professionell rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på behandling då långsiktigt stödjande insatser krävs.

Arbetssätt

Tre faser

Trappans verksamhet ingår i en skydds- och vårdkedja där målet är att kunna hjälpa våra boende från början av den akuta fasen, under mellanfasen och under tiden efter. Trappan är det boende man oftast initialt placeras och behandlas under tiden man når sina mål för att sedan kunna flytta vidare inom vår verksamhet till mer självständiga boenden som stödboende i mindre kollektivform, stödboende i egen lägenhet eller förstärkt träningsboende, allt beroende på individens mående, beteende både emotionellt och säkerhetsmässigt samt ålder och mognad.

AKUTA FASEN

I den akuta fasen är det av största vikt att vi kan förmedla vår tidigare erfarenhet och våra kunskaper runt kollektivorientering, skam och heder, normer kring äktenskap och sexualitet, våldsutsatthet samt kris- och traumareaktioner så att de boende vågar prova att lita på vuxna i vår trygga hållandestruktur.

MELLANFASEN

I mellanfasen är det viktigt att denna hållandestruktur får fortsätta i takt med att de boende prövar sina vingar mer självständigt.

LÅNGTIDSFASEN

Under den sista långsiktiga fasen är målet att den boende ska kunna påbörja ett liv i den riktning som stämmer med vad hen önskar sig på sikt.

Målgrupp

Trappans målgrupp är flickor och i vissa fall kan pojkar skrivas in under särskilda omständigheter beroende på relation till annan boende eller eventuell HBTQ tillhörighet.
Boendet är utformat på så vis att ett av sovrummen ligger på en egen våning där den som kommit längst ur den akuta fasen kan bo för att inte störas av nyanlända som kommer i kristillstånd.Sysselsättning

Att Trappans boende har en fungerande daglig sysselsättning är av största vikt för att individen ska kunna tillgodogöra sig vår behandling. För de boende som inte har avslutat sin grundskoleexamen är skolgång deras dagliga sysselsättning. I strukturen för Trappan finner man en mängd olika aktiviteter som har till syfte att främja de boendes mående på olika sätt. Våra gruppaktiviteter är noga planerade och handlar om de boendes nu-situation och hur man tar hand om sig själv på olika sätt. De boende kommer kunna aktivera sig både inne och utomhus tillsammans.
Journalsystem

Trappan använder sig av Rätt Spårs tjänster och utbildningar för att upprätthålla de krav som finns både lagmässigt och kvalitetssäkrande. Rätt Spår erbjuder oss webbaserad journalföring och behandlingsstöd och baserar sina dokument på BBIC.

Om oss

Trappan är ett skyddat specialistboende med vård, stöd och professionell behandling för utsatta av hedersrelaterat våld och förtryck och erbjuder en fullskalig behovsanpassad behandlingskedja med HVB, stödboende, jour- och familjehem samt förstärkt träningsboende.
Vi som arbetar på Trappan har alla en gedigen erfarenhet av hedersproblematik samt har stor bredd och variation i form av utbildning och erfarenhet.
Vi samverkar med andra aktörer såsom hälso- och sjukvård, ungdomsmottagning, barn och ungdomspsykiatri, skola, polismyndighet och rättsväsende.
Förutom samarbete runt enskilda individers behov erbjuder vi föreläsningar om HRVF, trauma, metod på skyddsboende, kan utbilda i och bedriva familjearbete med Femstegsmetoden samt göra bedömningar av hot och risk. Vi hoppas också på fortsatt deltagande för vårt team i nationella forum som finns i frågan.

KONTAKT

Mail: info@dintrappa.se

Linda

Verksamhetschef

0729-95 00 00

Annika

Föreståndare

0704-47 81 65

Anna

Samordnare

0768-83 71 43